Замърсяването с цигарени фасове – световен проблем

Всяка секунда десетки хиляди фасове се изхвърлят и замърсяват
околната среда….

На улицата.
На автобусната спирка.
На шосето от преминаващ автомобил
На плажа.
В гората.

…вместо на предназначените за битов отпадък места.

Това е проблем, който засяга всички ни. Трябва да действаме сега. Нека обединим усилията си
и заедно да изчистим планетата си от боклука. Земята не е пепелник.

Знаете ли, че

След 10 години в океаните ще има
повече фасове, отколкото риба.

Разграждането на един фас може да отнеме до 15 години.

Всяка секунда по света се изхвърлят
неправилно десетки хиляди фасове.

Проблемът с изхвърлянето на цигарените фасове в
околната среда

Едни от най-често неправилно изхвърляните отпадъци в световен мащаб са цигарените филтри. Взети поотделно, те могат да изглеждат незначителни, но събрани заедно се превръщат в един от най-големите замърсители за околната среда. Разграждането на всеки един фас може да отнеме от 3 месеца до 15 години.

От какво е направен цигареният филтър?

Много пушачи не са наясно с екологичните последствия от неправилното изхвърляне на цигарени фасове в околната среда. Филтрите съдържат целулозен ацетат , който е вид биопластмаса.
Въпреки че в тях се съдържат остатъчни вредни вещества от дима сред горенето, те са в толкова малки количества, че не оказват негативно въздействие върху природата. Проблемът със замърсяването на природата се крие, обаче, в материала, от който те са направени, и в генерирането на огромно количество отпадъци, изхвърлени неправилно в околната среда.

Разберете повече за Глобалната инициатива:

Филип Морис България © 2021 Всички права запазени