Какво можем да направим?

Ако сте пълнолетен пушач

Решението е просто можете да помогнете за решението на този проблем само с няколко стъпки към промяна на поведението и да се превърнете в пример.
Ако сте пълнолетен пушач, винаги изгасяйте цигарата и изхвърляйте фаса си на подходящото място в пепелник или кошче за отпадъци. Когато сте на място, където няма пепелник или кошче наблизо, направете всичко възможно да задържите фасовете у себе си, докато не намерите подходящо място за тяхното изхвърляне или си носете портативен пепелник.
Промяната на навиците не е лесна стъпка, но е напълно възможна и наложителна. Само промяната в поведението може да помогне за опазването на околната среда. И тук всички– пушачи и непушачи трябва да обединим усилия и да помогнем за изчистването на планетата от фасове.
Непушачите могат да помогнат като информират и напомнят на пушачите за замърсяването и вредата, която нанасят на околната среда от неправилното изхвърляне на фасовете.
Заедно всички можем да призовем за общи усилия на общинските власти, бизнеса, организаторите на събития и производителите, за да осигурят достатъчно пепелници и кошчета, където пушачите да изхвърлят фасовете си.

Най-добрият начин да противодействаме на проблема със замърсяването на околната среда с фасове е да обединим усилия, като се включим в местни групи за почистване, подкрепим национални и международни кампании или като потребители изхвърляме правилно фасовете си.
Нека се обединим в каузата да изчистим света от отпадъци.

Какво е Litterati?

Litterati е мобилно приложение, разработено от активисти, загрижени за околната среда, които искат да предприемат действия за устойчива промяна към един по-чист свят.
Мобилната платформа има за цел да мобилизира потенциала на големи групи хора, за да се намали замърсяването с отпадъци в околната среда и да се предизвика промяна на потребителското поведение

Можете да участвате в предизвикателства за почистване на околната среда или да създадете ново такова. Те могат да бъдат както с малък обхват, например във Вашия квартал, или да саглобални инициативи. Разчитайки на силата на свързаността между хората от целия свят, Litterati активно си партнира с градове, правителства, корпорации и марки, за да спомогне за създаването на по-добри системи и политики, които да допринесат за по- чиста планета за всички ни.

Ръководство за употреба на Litterati в няколко стъпки.

Как работи приложението?

1. Намерете отпадък, изхвърлен в природата. Няма да ви е трудно.

2. Снимайте го.

3. Отбележете вида отпадък и материала, от който е изработен.

4. Изхвърлете го в кошчето.

Разберете повече за Глобалната инициатива:

Филип Морис България © 2021 Всички права запазени